Úspešná rezervácia nehnuteľnosti

31.10.2012 | Monika Kovačková | Kataster nehnuteľností | Komentárov 1 |

Ak si chcete zaobstarať nehnuteľnosť, pravdepodobne sa nevyhnete aktu uzavretia rezervačnej zmluvy, ktorá predstavuje akúsi záruku pre obe strany, že k predaju nehnuteľnosti skutočne dôjde. Aby ste nepochybili hneď na začiatku, pozrite sa, ako by taká zmluva mala vyzerať a čo všetko by mala obsahovať.

Úspešná rezervácia nehnuteľnosti - foto, Hyperbyvanie.sk

Rezervačná zmluva sa podpisuje pred podpisom kúpnej zmluvy. Svojou formou aj obsahom by mala byť podobná a mala by obsahovať rovnaké informácie a časti. Rezervačnú zmluvu podpisuje budúci predávajúci a budúci kupujúci, čím vzniká dvojstranný právny vzťah vyjadrený záväzkom. Kupujúci sa zaväzuje uskutočniť kúpu predmetnej nehnuteľnosti a predajca sa zaväzuje, že predmetnú nehnuteľnosť rezervuje na predaj práve tomuto budúcemu kupujúcemu. Svoj záujem o danú nehnuteľnosť potvrdzuje budúci kupujúci rezervačným poplatkom.

Ak medzi budúceho predávajúceho a budúceho kupujúceho vstupuje tretia osoba, napríklad realitná kancelária, vytvára sa trojstranný právny vzťah medzi predávajúcim, kupujúcim a sprostredkovateľom. Ak je rezervačná zmluva uzavretá iba medzi budúcim kupujúcim a sprostredkovateľom, musí mať sprostredkovateľ úradne overenú písomnú plnú moc predávajúceho stranu zastupovať. Tento dokument by sa mal stať prílohou rezervačnej zmluvy.

Úspešná rezervácia nehnuteľnosti, fotka

 

V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby si budúci kupujúci overil, či predajca, s ktorým jedná, je skutočným majiteľom nehnuteľnosti. Túto informáciu možno overiť z výpisu katastra nehnuteľností, ktorý je k dispozícii na každom katastrálnom úrade, u notárov a nových pobočkách Slovenského podacieho overovacieho informačného národného terminálu, tzv. Czech Pointu (kontaktné miesta nájdete na www.czechpoint.cz). Tu sa tiež dozviete, či nehnuteľnosť, o ktorú máte záujem, nie je zaťažená inými právami, prípadne dlhmi. Vyžiadajte si aktualizovaný výpis z katastra nehnuteľností /starý maximálne 14 dní od vystavenia/.

V rezervačnej zmluve musí byť jasne špecifikovaná nehnuteľnosť, ktorá sa bude predávať. Musia tu byť uvedené všetky údaje, ktoré nájdete vo výpise z katastra nehnuteľností. Nutné je uviesť obec, časť obce pod ktorú nehnuteľnosť patrí, parcelné číslo pozemku, katastrálny úrad, katastrálne pracoviská a katastrálne územie, kde je nehnuteľnosť vedená a číslo listu vlastníctva.Pri bytovej jednotke sa navyše uvádza popisné číslo budovy a číslo bytovej jednotky. Rezervačná zmluva, ktorá neobsahuje vyššie uvedené údaje, môže byť postihnutá tzv. vadou neurčitosti. V praxi to znamená, že sa budúci predávajúci i budúci kupujúci môžu odvolávať na to, že rezervačná zmluva je neplatná, pretože nie je presne vymedzený predmet kúpy.

Rezervačná zmluva ďalej musí obsahovať informáciu o cene nehnuteľnosti, ako aj dohodnuté platobné podmienky. Ďalej musí obsahovať záväzok, do akého termínu sú obe strany povinné kúpnu zmluvu uzavrieť.

Úspešná rezervácia nehnuteľnosti, fotka

 

Ako už bolo povedané, budúci kupujúci platí tzv. rezervačný poplatok. Je dôležité, aby bola v rezervačnej zmluve presne stanovená výška rezervačného poplatku, ale aj spôsob, ako ním bude naložené. Rezervačný poplatok sa najčastejšie stáva zálohou na kúpnu cenu nehnuteľnosti alebo sú ním uhradené služby sprostredkovateľa (v takom prípade sa zložený poplatok do ceny nehnuteľnosti nezapočítava ). Ak budúci kupujúci nesplní povinnosť uzavrieť kúpnu zmluvu a od kúpy nehnuteľnosti po rezervácii predmetnej nehnuteľnosti odstúpi, prepadá poplatok v prospech budúceho predávajúceho (musí byť uvedené v rezervačnej zmluve). Rezervačná zmluva by však mala byť vyvážená a rovnaké sankcie by mali platiť aj pre budúceho predávajúceho v prípade, že to bol on, kvôli komu k prevodu nehnuteľnosti nedošlo. V takejto situácii by predávajúci mal kupujúcemu vrátiť rezervačný poplatok a zaplatiť zmluvou stanovenú zmluvnú pokutu.

Úspešná rezervácia nehnuteľnosti, fotka

 

Rezervačné zmluvy sa v súčasnej dobe pri kúpe nehnuteľnosti stávajú čoraz bežnejším javom. Oplatí sa však pri podpise rezervačnej zmluvy vyhľadať právnu pomoc, ktorá minimalizuje možné riziká a s nimi spojené negatívne finančné dôsledky.

 Diskutovat Tlačiť článok

Hodnotenie článku

hlasov: 1

Diskusia

Alen: Pri podpise rezervačnej...< Odpovedať

počet príspevkov: 1

Zobrazit diskusiu » Pridať príspevok

Nájdite si svoje bývanie

Vyberajte z viac ako 10000 nehnuteľností na Hyperreality.sk

Nehnuteľnosť

Kraj

Obsahuje text

poradna

V tejto chvíli neexistujú žiadne záznamyDiskusia

Celkom: 223 príspevkov

Katarína: sused nad nami predpokladám že má...

Katarína: sused nad nami predpokladám že má...

Tiffany Sets: , tiffanyjewelry - outlet.net: Tiffany jóias Tiffany &...

Audemars Piguet: bästa schweiziska replika...

Peter: Aktuálna situácia cien bytov v...

Moncler Mens Tib Quilted Slim Down Vest 22 [d: moncler sale moncler outlet...

Replica Longines Master Collection L2.738.4.7: swiss replica watches aaa+ swiss...

Fake Omega Watches Polished Quartz Series 123: omega watches on sale omega watches...

Replica Bell & Ross Relógios, Bell & Ross Rel: réplica relógios suíços aaa + relógios...

Ďalšie príspevky »