Ako sa brániť proti neohľaduplným susedom

19.12.2012 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentárov 2 |

Vzhľadom na to, že väčšina z nás nežije niekde na samote pri lese, kde sa široko ďaleko nenachádza živá duša, tak určite každý rieši aspoň raz z času na čas v menšej či väčšej miere konflikty so svojimi susedmi.

Ako sa brániť proti neohľaduplným susedom  - foto, Hyperbyvanie.sk

Niekedy stačí susedov len upozorniť, lebo si možno ani neuvedomujú, že svojím správaním rušia ostatných. Každý má v tomto smere inú mieru posudzovania. Pokiaľ však susedia na sťažnosti nereagujú, či intenzitu svojho rušného správania neustále zvyšujú, neostáva nič iné, len proti nim zakročiť iným spôsobom.

Pokiaľ upozornenia neberú do úvahy a sused je voči vašim výčitkám pasívny, môžete sa dožadovať odstránenia nevhodného správania pomocou príslušného verejného orgánu. Tento orgán voľte podľa závažnosti situácie. Ak je nutný okamžitý zásah, privolajte Mestskú políciu (týka sa to hlavne pri rušení nočného kľudu), ktorá môže bezohľadnému susedovi uložiť blokovú pokutu až do výšky 1000 Kč. V ostatných prípadoch (napr. zastavanie vášho pozemku, vnik susedových zvierat na váš pozemok, atď.) alebo pri opakovanom rušení dajte podnet na váš obecný úrad, lebo na základe zákona sa možno domáhať ochrany u príslušného orgánu štátnej správy, ak preukázateľne bolo porušené susedské spolunažívanie, pričom takýmto orgánom je obvykle obecný úrad. Orgán štátnej správy osobe , ktorá sa dopúšťa rušenia kľudu nariadi, aby sa ho zdržala, prípadne obnovila predchádzajúci stav, a ďalej sa nezaoberá, z akého dôvodu k zásahu došlo, a to ani vtedy, ak bol oprávnený. Ochrany sa tiež môžete dožadovať aj na súde, ktorý nie je prípadným predchádzajúcim rozhodnutím orgánu štátnej správy viazaný.

Už samotná Listina základných práv a slobôd stanovuje, že vlastníctvo zaväzuje a nesmie byť zneužité na poškodzovaní práv druhých alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva tiež nesmie poškodzovať zdravie ľudí, prírodu a životné prostredie nad mieru stanovenú zákonom. Tieto ustanovenia ďalej rozvíja Občiansky zákonník, ktorý uvádza, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Najmä preto nesmie ohroziť susedovu nehnuteľnosť, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolom, dymom, plynmi, parami, prachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami. Nesmie nechať domáce zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, poprípade v nevhodnom ročnom období odstraňovať zo svojho pozemku korene stromu alebo konáre presahujúce na jeho pozemok.

Ako sa brániť proti neohľaduplným susedom , fotka

 

Počet činností, ktorých sa má vlastník vyvarovať, je iba demonštratívny, to znamená, že sa môže jednať aj o akékoľvek iné neprimerané rušenie. Proti porušovaniu tzv. susedských práv sa môže každý vlastník brániť prostredníctvom negatórnej žaloby, v ktorej musí špecifikovať, akého presného konania sa má rušiaci vlastník zdržať, pričom sa nemusí jednať o bezprostredne susediaceho vlastníka, ale každú osobu, ktorá je správaním vlastníka nehnuteľnosti obťažovaná. Žaloba je samozrejme krajným riešením, ale pokiaľ na obťažujúcich susedov skutočne nič nezaberá, môže byť jedným zo spôsobov nápravy.

Susedia nás môžu obťažovať v podstate čímkoľvek – sledovaním, neporiadkom, skladovaním zapáchajúcich vecí. Najčastejším problémom však v rámci susedských vzťahov býva nadmerný hluk. Ak však susedia sú hluční počas tzv. nočného kľudu, dopúšťajú sa priestupku voči verejnému poriadku, a to rušením nočného kľudu. Podľa rozhodovacej praxe súdov je nočným kľudom myslené obdobie medzi 22. – 6. hodinou ráno. Za tento priestupok možno páchateľovi uložiť pokutu až do výšky 5000 Kč. Okrem toho je každá obec oprávnená upravovať pravidlá nočného kľudu prostredníctvom svojich vlastných záväzných nariadení.

Ako sa brániť proti neohľaduplným susedom , fotka

 

Pokiaľ váš sused, ktorý vás obťažuje svojím správaním, nie je vlastníkom bytu, a preto nemôžeme od neho požadovať dodržiavanie susedských práv v zmysle občianskeho zákonníka, môžete sa okrem ochrany u polície alebo obecného úradu, domáhať nápravy situácie priamo u prenajímateľa. Prenajímateľ je v prípade opakovaného a závažného obťažovania ostatných nájomníkov oprávnený dať takému nájomníkovi výpoveď, pokiaľ ani po jeho písomnej výzve sa neprestane hlučne správať. Každý z nájomcov je tiež povinný dodržiavať domový poriadok alebo pravidlá určené nájomnou zmluvou, ktorá obvykle zakazuje obťažovanie nájomníkov nadmerným zápachom či hlukom, rušením nočného kľudu, skladovaním odpadkov a podobne. Ich sústavné porušovanie môže viesť k ukončeniu nájmu zo strany prenajímateľa.

Aj družstvá či spoločenstvá vlastníkov bytov mávajú svoje vlastné domovové poriadky, ktoré majú obyvatelia domu povinnosť dodržiavať. Ak tak niektorí nerobia, upozornite na túto skutočnosť na niektorej z pravidelných schôdzí - zistíte tak, či ste správaním suseda obťažovaný iba vy, či nejde len o váš subjektívny pocit alebo či sused ruší aj ostatných. U družstevných bytoch je situácia jednoduchšia, pretože členovia družstva majú k bytu iba nájomné právo a predstavenstvo družstva môže preto neprispôsobivému nájomníkovi vypovedať nájomnú zmluvu. Naopak - výbor spoločenstva vlastníkov bytov nemôže problémového vlastníka vysťahovať ako prenajímateľ nájomcu, a teda je nutné obrátiť sa na obecný úrad, eventuálne na súd. Okrem toho zákon o vlastníctve bytu, ktorý okrem iného upravuje inštitút spoločenstva vlastníkov bytov výslovne stanovuje, že vlastníkovi bytu, ktorý zasahuje do práv ostatných vlastníkov bytov takýmto spôsobom, že podstatne obmedzuje alebo znemožňuje ich výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo na návrh niektorého z vlastníkov nariadiť predaj bytu.

Aj keď sa mnohokrát zdá, že jediným spôsobom ako susedovi dať na vedomie, že vás nadmieru obťažuje, je opakovanie jeho vlastného správania, míňa sa toto riešenie zvyčajne účinkom, a preto je lepšie si zachovať chladnú hlavu a celú situáciu riešiť rozumom. Búchaním metlou do stropu sa nám určite uľaví, ale málokedy pomôže.

 Autor: Sabina Krajíčková

Více článků na www.pravnilinka.cz

 Diskutovat Tlačiť článok

Hodnotenie článku

hlasov: 2

Diskusia

Katarína: sused nad nami predpokladám...< Odpovedať

Katarína: sused nad nami predpokladám...< Odpovedať

počet príspevkov: 2

Zobrazit diskusiu » Pridať príspevok

Nájdite si svoje bývanie

Vyberajte z viac ako 10000 nehnuteľností na Hyperreality.sk

Nehnuteľnosť

Kraj

Obsahuje text

poradna

V tejto chvíli neexistujú žiadne záznamyDiskusia

Celkom: 223 príspevkov

Katarína: sused nad nami predpokladám že má...

Katarína: sused nad nami predpokladám že má...

Tiffany Sets: , tiffanyjewelry - outlet.net: Tiffany jóias Tiffany &...

Audemars Piguet: bästa schweiziska replika...

Peter: Aktuálna situácia cien bytov v...

Moncler Mens Tib Quilted Slim Down Vest 22 [d: moncler sale moncler outlet...

Replica Longines Master Collection L2.738.4.7: swiss replica watches aaa+ swiss...

Fake Omega Watches Polished Quartz Series 123: omega watches on sale omega watches...

Replica Bell & Ross Relógios, Bell & Ross Rel: réplica relógios suíços aaa + relógios...

Ďalšie príspevky »