Spoločný nájom bytu

21.1.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentárov 0 |

Nájomcom bytu nemusí byť iba jedna osoba, ale naopak, jeden prenajímaný byt môže byť v spoločnom nájme viacerých osôb.

Spoločný nájom bytu - foto, Hyperbyvanie.sk

Spoloční nájomcovia potom majú rovnaké práva a povinnosti. To znamená, že spoloční nájomcovia sú spoločne oprávnení byt rovnakou mierou užívať, ale tiež sú spoločne povinní hradiť nájomné a úhrady poskytované s užívaním bytu. Spoločný nájom viacerých osôb je možné dohodnúť už pri samotnom uzatváraní nájomnej zmluvy alebo následnou dohodou medzi doterajším nájomcom, ďalšou osobou a prenajímateľom. V prípade družstevného bytu však môže spoločný nájom vzniknúť iba medzi manželmi, a nie napríklad medzi druhom a družkou.

Bežné veci, týkajúce sa spoločného nájmu bytu, môže vybavovať každý zo spoločných nájomcov sám. V ostatných veciach je potrebný súhlas všetkých, inak je právny úkon neplatný. Rovnako tak z právnych úkonov týkajúcich sa spoločného nájmu bytu sú oprávnení a povinní všetci spoloční nájomníci spoločne a bez rozdielu. Ak dôjde medzi spoločnými nájomcami k nedorozumeniu o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoločného nájmu bytu, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.

 

Spoločný nájom bytu, fotka

 

Ak sa za trvania manželstva manželia alebo jeden z nich stanú nájomcami bytu, vznikne automaticky, nezávisle na ich vôli spoločný nájom bytu manželmi. To platí aj vtedy, ak sa stal niektorý z manželov nájomcom bytu pred uzavretím manželstva, v takom prípade vzniká spoločný nájom bytu uzavretím manželstva. Ak vznikne jednému z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu, vznikne so spoločným nájmom bytu manželmi aj spoločné členstvo manželov v družstve: z tohto členstva sú obidvaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. To isté platí, ak vzniklo pred uzavretím manželstva niektorému z manželov právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu. Spoločný nájom však nevzniká v prípadoch, keď manželia spolu trvalo nežijú. Ak sa rozvedení manželia nedohodnú o nájme bytu, súd na návrh jedného z nich rozhodne, že sa ruší právo spoločného nájmu bytu a súčasne určí, ktorý z manželov bude byt ďalej užívať ako nájomca. Ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva, zanikne právo spoločného nájmu bytu rozvodom. Právo užívať byt zostane potom tomu z manželov, ktorý nadobudol právo na nájom bytu pred uzavretím manželstva. V ostatných prípadoch spoločného nájmu družstevného bytu, v ktorých sa rozvedení manželia nedohodnú na tom, kto má právo byt užívať, rozhodne opäť súd na návrh jedného z nich. Tým zanikne i spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve. Pri rozhodovaní o ďalšom nájme bytu vezme súd zreteľ hlavne na záujmy maloletých detí a stanovisko prenajímateľa.

 

Spoločný nájom bytu, fotka

 

V prípade registrovaného partnerstva spoločný nájom partnerov nevzniká, ale osoba, ktorá uzavrela registrované partnerstvo, má právo po dobu trvania partnerstva užívať byt, ktorý je v prenájme druhého partnera a práva s tým spojené. Rovnako tak spoločný nájom bytu nevzniká, pokiaľ sa stane jeden z partnerov nájomcom bytu (družstevného bytu) za trvania partnerstva. Nie je však vylúčené, aby k vzniku spoločného nájmu došlo dohodou medzi registrovanými partnermi a prenajímateľom. Právo partnera byt užívať, ktorý nie je nájomcom bytu, zaniká zrušením, poprípade vyslovením neplatnosti alebo neexistencie partnerstva.

Spoločný nájom možno v prípadoch za zvláštnych okolností zrušiť rozhodnutím súdu, a to na návrh spoločného nájomcu, ak vznikne nezavinený stav, ktorý bráni spoločnému užívaniu bytu spoločnými nájomcami. Súd tiež vo svojom rozhodnutí určí, ktorý zo spoločných nájomcov alebo ktorý z nich bude byt ďalej užívať. Samozrejmosťou tiež je možnosť zrušenia spoločného nájmu dohodou spoločných nájomcov, to sa však netýka spoločného nájmu bytu manželov.

Autor: Sabina Krajíčková

Viac podobných článkov nájdete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tlačiť článok

Hodnotenie článku

hlasov: 0

Diskusia

Článok Spoločný nájom bytu zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

počet príspevkov: 0

Zobrazit diskusiu » Pridať príspevok

Nájdite si svoje bývanie

Vyberajte z viac ako 10000 nehnuteľností na Hyperreality.sk

Nehnuteľnosť

Kraj

Obsahuje text

poradna

V tejto chvíli neexistujú žiadne záznamyDiskusia

Celkom: 223 príspevkov

Katarína: sused nad nami predpokladám že má...

Katarína: sused nad nami predpokladám že má...

Tiffany Sets: , tiffanyjewelry - outlet.net: Tiffany jóias Tiffany &...

Audemars Piguet: bästa schweiziska replika...

Peter: Aktuálna situácia cien bytov v...

Moncler Mens Tib Quilted Slim Down Vest 22 [d: moncler sale moncler outlet...

Replica Longines Master Collection L2.738.4.7: swiss replica watches aaa+ swiss...

Fake Omega Watches Polished Quartz Series 123: omega watches on sale omega watches...

Replica Bell & Ross Relógios, Bell & Ross Rel: réplica relógios suíços aaa + relógios...

Ďalšie príspevky »